tisdag 11 juni 2013

10 vanliga misstag i nätkurser

banana skin by richard_north, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by richard_north

En bloggpost på Shift, 10 Careless Mistakes That Will Totally Ruin Your eLearning, ger en lista över vanliga fel i nätbaserade kurser som är ganska enkla att undvika.
  1. Länkar som inte fungerar eller är otydliga
  2. Otydliga instruktioner (till quizzar, inlämningsuppgifter osv)
  3. Brott mot upphovsrättslagen (främst med bilder)
  4. Onödiga stavfel/skrivfel
  5. Inkonsekventa titlar, rubriker mm 
  6. Problem med video/audio
  7. Bristfälliga beskrivningar i diagram, tabeller och bilder
  8. Svårtlästa texter med dåliga färgkombinationer
  9. Förvirrande navigering
  10. Tunga applikationer som tar tid att ladda

Inga kommentarer: