torsdag 6 juni 2013

Next Generation Learning 2014 - call for papers

Högskolan Dalarna och KTH arrangerar konferensen Next Generation Learning (NGL) i Falun 19-20 mars 2014. Konferensens huvudteman är: mobilitet och lärande, IKT för utveckling, öppen utbildning och praktik, lärande i ett socialt sammanhang, bedömning och examination samt NGL på campus.

- Next Generation Learning Conference is an international conference on the implications for learning and education of the digital revolution. The conference will present research and development projects and initiatives on NGL in educational settings.

Om du vill bidra till konferensen skickar du in ditt bidrag senast 30 september (se mer på konferensens Call for papers). Konferensen erbjuder flera sätt att bidra. Förutom de vanliga presentationer och workshopsessioner kan du lämna in bidrag som:
  • Torg - en öppen marknadsplats för att visa upp en pedagogisk idé, demonstrera ett visst program eller ett visst arbetssätt. 
  • Flipped Conference - spela in en presentation i förväg och samla deltagare för att diskutera den.
  • NGL Shared Practice - praktiska demonstrationer på innovativ användning av IT i utbildning.

Inga kommentarer: