tisdag 25 juni 2013

EU rapport kräver mer fokus på pedagogik inom högre utbildning

Europas universitet satsar stort på forskning på bekostnad av pedagogisk utveckling enligt en ny EU-rapport, Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education Institutions. Rapporten har tagits fram av en grupp experter under ledningen av Mary McAleese, f d president av Irland, tillsammans med European University Association (EUA)Rapporten vill se en satsning på pedagogik med målet att alla universitetslärare får certifierad pedagogisk utbildning till 2020. Undervisning bör ha samma status som forskning och bra lärare ska få meritering för sitt arbete.

... every institution should develop and implement a strategy for the support and ongoing improvement of the quality of teaching and learning, devoting the necessary level of human and financial resources to the task, and integrating this priority in its overall mission, giving teaching due parity with research.

Ett av förslagen är en europeisk akademi för undervisning och lärande (European Academy of Teaching and Learning) som ska ge stöd och inspiration. Dessutom ska lärosäten hjälpa studenter att utveckla entreprenörskap och kreativitet och ge bättre pedagogiskt stöd och mentorskap.

Läs mer i en artikel på World University NewsModernising higher education – Let professors be teachers too.

Inga kommentarer: