söndag 28 juli 2013

Plagieringskontroll för open access

Allt fler vetenskapliga artiklar publiceras idag enligt principen open access som innebär att artikeln är tillgänglig för alla utan dyra prenumerationer. OAPS (Open Access Plagiarism Search) är ett europeiskt projekt som har skapat ett verktyg för att söka efter plagieringsfall inom open access.

- The goal of the OAPS project is to enhance the integrity of Open-Access databases by the use of plagiarism detection mechanisms. In this project, a plagiarism detection service is developed that will be available to the Open-Access community on the World Wide Web. Therefore, several mechanisms will be developed that can be used to continuously harvest Open-Access repositories and process the available documents to use them for a plagiarism detection service. Such a service could also used to find related publications which would be another benefit of the OAPS project.

Akademiska bibliotek får gärna bli medlemmar i nätverket.

Inga kommentarer: