onsdag 3 juli 2013

Ny guide om kursplansutveckling

CC BY-SA Some rights reserved by JISC
Den brittiska myndigheten JISC har just publicerat en gratis guide om hur man utvecklar kursplan inom högre utbildning, Enhancing Curriculum Design with Technology. Guiden riktas mot alla inom högre utbildning som är ansvariga för  planering och framtagning av kursplan. Den visar hur man kan använda IT för att effektivisera processen och länkar till många konkreta exempel från universitet, främst i Storbritannien.

- Enhancing Curriculum Design with Technology focuses on design practices, highlighting achievements from the programme such as improved strategies for stakeholder engagement and partnerships with students plus enhanced opportunities for reflective, community-based design activities, all of which been significantly advanced through the work of the projects.
Guiden är en produkt av ett stort 4-årigt initiativ, The Curriculum Design Programme, som omfattade 12 olika nationella projekt. Dessa projekt undersökte metoder för att effektivisera affärsprocesser, förbättra kursinformation och hantera organisatoriska förändringar. Läs slutrapporten: Institutional Approaches to Curriculum Design.

Ladda ner guiden som pdf.

Inga kommentarer: