tisdag 30 juli 2013

Norsk högskola utvecklar europeisk nätkurs om digital kompetens

Norska Høgskolen i Lillehammer har fått EU-medel för att ta fram en öppen europeisk nätbaserad kurs om digital kompetens för målgruppen 16-24-åringar enligt ett pressmeddelande, EU-støtte til e-læringskurs. Projektet heter Supporting Lifelong learning with ICT Inquiry-Based Education och är ett samarbete mellan Høgskolen i Lillehammer och universitet i Italien, Storbritannien, Nederländerna och Portugal. Utbildningen omfattar grundläggande färdigheter inom digital kompetens, läsförståelse, matematik och problemlösning. Projektet har fått totalt €400 000 från EUs Lifelong Learning Programme och fortsätter fram till 2015.

- Å være del av et EU-prosjekt er en viktig erfaring og en god referanse for høgskolen, understreker rektor Ohnstad. Vi får både bredere og internasjonal erfaring med utvikling og drift av nettbaserte kurs og må forholde oss til en rekke standarder og verktøy.

Inga kommentarer: