söndag 7 december 2014

Digital examination på frammarsch i Norge

Project 365 #147: 270509 Testing Times A by comedy_nose, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by comedy_nose on Flickr

Digital examination är ett allt viktigare ämne för skolor och universitet. Den enda gången dagens elever och studenter skriver för hand är i salstentamen och resultatet är allt flera nästan oläsliga svar och en tung administration av alla papper. Just nu tar Norge stora steg mot digitala examinationsformer. En artikel i tidningen Avisa Nordland, Nå slipper sensor å tyde Marets (21) «kråketær» beskriver hur studenter vid Universitetet i Nordland skriver sina tentor med egna datorer.

- Digitalisering av vurdering og skriftlig skoleeksamen er på full fart inn i universitetets- og høgskolesektoren i Norge. Studentene er vant til å bruke datamaskin som verktøy i sin studiesituasjon. Å skulle bytte til penn og papir til eksamen føles gammeldags og tungvint.

Att använda datorer i tentasalen ger stora fördelar för studenten, läraren och administratören. Studenten kan skriva snabbare och kan redigera sin text, läraren slipper ha med sig stora mängder papper och kan rätta var som helst och administratören får en enklare hantering av resultat och sammanställningar. 

Nationellt samlas alla initiativ inom digital examination under UNINETTs eCampus initiativ.
I Sverige finns liknande prov på digital examination vid flera lärosäten, t ex Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Inga kommentarer: