måndag 22 december 2014

Skandinaviskt Moodlemöte i Malmö

Den första skandinaviska Moodlekonferensen hålls 2-3 mars i Malmö. Konferensen innehåller mest praktiska workshops kring t. ex. kursutveckling, grupparbete i Moodle, Moodle plug-ins och kompetensutveckling. Huvudtalarna är Martin Dougiamas, Laszlo Lukacs och Alf Martin Johnsen.

Läs mer om konferensen inkl registrering.

Inga kommentarer: