onsdag 17 december 2014

Wikipediaprojekt vid Linnéuniversitetet

CC BY-SA Some rights reserved by Wikimedia Foundation
Studenter som läser biologi och biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet har skrivit artiklar i Wikipedia som ett obligatoriskt poänggivande examinationsmoment. Projektet beskrivs i en artikel hos Wikimedia Sverige, Linnéuniversitetet skapar meningsfull och motiverande utbildning med hjälp av Wikipedia. Studenterna ska skriva en artikel i svenska Wikipedia inom sitt ämnesområde och se till att det som skrivs är verifierbart genom referenser . Uppgiften kräver att studenterna har en djupare förståelse för ämnet och har gjort nogranna studier inom flera källor. I stället för att skriva endast för läraren kommer deras texter att ingå i ett vetenskapligt sammanhang och kommer att läses av såväl andra studenter som sakkunniga.

- Utbildningens mål är att studenterna utvecklar sin förmåga att söka, systematisera och presentera sina ämneskunskaper och parallellen till vad det innebär att bidra med högkvalitativt innehåll på Wikipedia är många. Det som studenterna får av att utföra sina studier på Wikipedia, i stället för exempelvis ett paper, är alltså träning i samma centrala vetenskapliga process, men med fördelen att en långt mycket större publik får tillgång till arbetet. Även interaktion med en intresserad och kunnig krets av Wikipedias användare som ger återkoppling och kritiskt granskar texternas innehållsmässiga och kommunikativa kvalitet är värdefullt. Både den meningsfulla kontexten av att ha så många läsare och av att få snabb återkoppling gör att “Wikipediaprojektet” upplevs stimulerande och utvecklande av studenterna, och det är en bidragande orsak till att uppgiften är återkommande på programmet.

Ansvariga för Linnéuniversitetets Wikipediaprojekt är Pia Palm, IKT-pedagog, Börje Ekstam, lektor, samt Jonas Waldenström, docent, på institutionen för biologi och miljö. Pia har nyligen fått utmärkelsen Wikipediapedagog för detta arbete.

Läs två av de artiklar som studenterna har skrivit: Flavobacterium columnare och Ancylostoma duodenale.

Inga kommentarer: