torsdag 4 december 2014

Ny bok om öppenhet i utbildning

CC BY Some rights reserved by Ubiquity Press
En ny bok av Martin Weller (Open University, UK), The battle of open, beskriver olika aspekter av öppenhet inom högre utbildning och peka på kommande utmaningar. Open access publicering är nu accepterad och MOOCs har fått väldigt mycket uppmärksamhet men användningen av öppna lärresurser och öppna kursböcker möter fortfarande hinder.

- Martin Weller examines four key areas that have been central to the developments within open education: open access, MOOCs, open education resources and open scholarship. Exploring the tensions within these key arenas, he argues that ownership over the future direction of openness is significant to all those with an interest in education.

Weller menar att MOOC-rörelsen inte har gynnat ökad öppenhet eftersom de representerar en begränsad tolkning av begreppet öppen. De flesta MOOCs är öppna i termer av tillgänglighet men kursmaterialet har mycket sällan öppna Creative Commons licenser. Öppenhet har kommit till en vägskäl där kommersiella krafter har tagit över vissa grenar och högre utbildning får välja mellan den kommersiella vägen och vägen mot verklig öppenhet.

Boken kan laddas ner gratis (Creative Commons erkännande licens) men det går även att köpa en inbunden pappersversion också.

Inga kommentarer: