onsdag 13 juli 2016

Bättre nätföreläsningar

För några veckor sedan tipsade jag om en ny artikel, How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos,  som analyserade inspelade föreläsningar i ett antal MOOCs: se Video i MOOCs. Artikeln listade ett antal framgångsfaktorer för lyckade inspelningar, bland annat att inspelningarna ska vara korta, gärna personliga och att lärarens engagemang är nyckeln.

Nu har Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, Högskolan i Kristianstad, gjort en fin film med artikeln som utgångspunkt, Mot bättre nätföreläsningar. Väl värt att titta på inför den nya terminen!

Inga kommentarer: