fredag 8 juli 2016

Regionala högskolor kan bromsa utflyttning från landsbygden - ny rapport

Studenter som studerar på en högskola nära sin hemort bosätter sig oftare i hemkommunen efter sina studier jämfört med de som studerar långt ifrån sin hemort. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet i samarbete med AgriFood Economics Centre enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet, Regionala högskolor kan bromsa utflyttning från landsbygden. Studien beskriver utvecklingen av regionala högskolor under 80- och 90-talet och vilka effekter de har fått för glesbygdsutveckling.

– Den regionala högskoleexpansionen har minskat avståndet till den närmaste högskolan för många på landsbygden, säger Ida Lovén, nationalekonom på Ekonomihögskolan i Lund och en av forskarna bakom studien. Frågan är om ökad närhet har gjort att fler väljer att bo kvar på landsbygden efter avslutade studier.

Generellt sett är högutbildade mer rörliga än de som endast har gymnasieutbildning. Högre utbildning ökar sannolikheten att flytta. Hur långt bort högskolan ligger påverkar dock benägenheten att flytta.
– Vi visar att de som studerar på en högskola som ligger nära hemkommunen har större sannolikhet att bo i sin hemkommun senare i livet än de som studerar längre bort, förklarar medförfattaren Martin Nordin, docent i nationalekonomi. Sannolikheten att flytta från hemkommunen ökar med 26 procent för dem som läst vid en högskola som ligger långt från hemkommunen, men ökningen är endast hälften så stor, 13 procent, för dem som istället läst vid sin närmaste högskola.

Studien visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Bland de högutbildade är det främst män som lämnar landsbygden.
– Resultatet är något överraskande eftersom kvinnor generellt sett är mer rörliga än män. Att högutbildade beter sig annorlunda kan delvis bero på att män och kvinnor väljer olika typer av utbildningar, säger Ida Lovén. Kvinnor utbildar sig oftare inom yrken som efterfrågas lokalt och som kräver högre utbildning, som till exempel lärare och sjuksköterska, vilket gör det lättare att stanna kvar efter utbildningen.

Går det att minska utflyttningen från landsbygden genom fortsatt satsning på regionala högskolor?
– Om fler studenter väljer en lokal högskola istället för ett stort universitet kan utflyttningen av högutbildade bromsas. Då krävs att de regionala högskolorna håller hög kvalitet och är attraktiva för studenterna, fastslår Martin Nordin.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Vem stannar kvar? - närhet till högskola och val av bostadsort.

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitetRegionala högskolor kan bromsa utflyttning från landsbygden.

Inga kommentarer: