söndag 31 juli 2016

EDEN-workshop om forskning inom e-lärande

EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar 4-6 oktober sin niodnde forskningskonferens vid Carl von Ossietzky Universität i Oldenburg, Tyskland. Här får forskare från europa och utanför träffas för erfarenhetsutbyte med många aktiva workshops och diskussionspass.

The workshop themes are organized along three broad lines of ODL research proposed by Zawacki-Richter and Anderson (2014). The issues and topics on each level may address but are not limited to the following research areas.
  • Emerging Distance Education Systems and Theories (Macro-Level)
  • Management and Organization Models and Approaches (Meso-Level)
  • Evolving Practices in Technology Enhanced Learning and Teaching (Micro-Level)
Om du vill presentera eller informera om din forskning ska du lämna in ditt bidrag senast 31 augusti och det finns flera bidragsformer att välja mellan.

Inga kommentarer: