måndag 8 augusti 2016

Högskoleministern vill satsa på högskolepedagogisk utveckling

Svenska lärosäten måste satsa mer på högskolepedagogisk utveckling och se till att alla lärare får höja sin pedagogisk kompetens, enligt högskoleministern Helene Hellmark Knutsson i ett radioreportage av Sveriges Radio, Bristande pedagogik på högskolor. Även om alla lärosäten erbjuder utbildningar i högskolepedagogik finns det inga nationella krav på pedagogisk utbildning vid tillsättning av tjänster inom högre utbildning. Ministern vill skapa en bättre balans mellan pedagogik och forskning eftersom den senare har fått all fokus under de senaste åren.

- Det är problematiskt, för vi behöver pedagogiskt skickliga lärare på våra högskolor och universitet. Vårt mål är att man ska möta en mer heterogen studentgrupp och då är pedagogisk skicklighet en väldigt viktig merit som ska tas upp vid anställning.

Det måste ställas tydliga krav på pedagogisk kompetens och ministern menar att det kan kräva lagändringar för att nå dit.

Inga kommentarer: