måndag 29 augusti 2016

IT i vuxenutbildning - kompetensutveckling är nyckeln


En bra lärare kan utveckla sin pedagogik och hitta nya möjligheter med hjälp av IT medan en dålig lärare blir inte bättre bara för att de använder IT. Så skriver Håkan Fleischer,Linnéunversitetet, i en ny artikel i nättidningen Re:flex, Utbildning om IT i vuxenutbildningen. Lärare behöver kompetensutveckling för att kunna tillämpa IT i sin undervisning på ett sätt som främjar kunskapsbildning, utökar möjligheter till dialog och lärande samtal samt stimulera reflektion och eftertanke.

Två problemområden som diskuteras i artikeln är störningsproblem med digitala verktyg i klassrummet och inre barriärer som finns hos många lärare mot IT. Alla kompetens-utvecklingsinsatser för lärare måste ta hänsyn till dessa inre barriärer och det är viktigt att visa respekt för dem och diskutera eventuella farhågor innan man går på mer praktiska frågor.

- Vägen till en sund och verkligen utvecklande utbildning om IT i vuxenutbildningen går alltså i två steg: I det första steget undersöks de inre barriärerna. Svaren på dessa frågor rör användning av IT i allmänhet och adresseras i utbildningsinsatser på ett allmänpedagogiskt plan. Därefter, eller möjligen parallellt, pekar utbildningen mer de tre förstnämnda faktorerna, nämligen kunskapsbildningen, lärprocessen och att hantera distraktioner. Dessa bör behandlas ämnesdidaktiskt och vara utformad på sådant sätt att forskningens slutsatser i området kopplas till utbildning i konkreta praktiker.

Inga kommentarer: