lördag 27 augusti 2016

DigComp 2.0 - EU ramverk för digital kompetens


EU-kommissionen har nyligen publicerat en reviderad version av sitt ramverk för digital kompetens, DigiComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Digital kompetens delas upp i fem områden och 21 kompetenser som beskrivs med exempel. Den första utgåvan kom ut 2013 och nu har den reviderats. Dokumentet definierar nyckelkompetenser och har redan används som utgångspunkt för många initiativ i olika länder, framför allt inom näringsliv och utbildning.

Kompetensområden är:
  • Informations- och datakompetens
  • Kommunikation och kollaboration
  • Skapa digitalt innehåll
  • Säkerhet
  • Problemlösning
- It is a tool to improve citizens’ digital competence, help policy-makers formulate policies that support digital competence building, and plan education and training initiatives to improve the digital competence of specific target groups. DigComp also provides a common language on how to identify and describe the key areas of digital competence and thus offers a common reference at European level.

Ladda ner dokumentet som pdf-fil.

Referens:
Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517

Inga kommentarer: