torsdag 11 augusti 2016

Ny rapport om korruption inom högre utbildning

Precis som i andra delar av samhället finns det tyvärr exempel på korruption och fusk inom högre utbildning. Detta uppmärksammas i en ny rapport som har tagits fram av UNESCO i samarbete med IIEP (International Institute for Educational Planning) och CHEA (Council for Higher Education Accreditation), Combatting Corruption and Enhancing Integrity: A Contemporary Challenge for the Quality and Credibility of Higher Education.

Rapporten har skrivits för att väcka uppmärksamhet för frågorna hos regeringar, myndigheter och lärosäten. Fusk och korruption förekommer i princip i alla länder men oftast tror man att sådant bara händer utomlands. Det handlar om till exempel mutbrott, jäv, vänskapskorruption, plagiering, bluffuniversitet, falska diplom och "snäll" betygssättning. Rapporten räknar upp exempel på fusk och föreslår åtgärder men betonar framför allt en ökad fokusering på kvalitetssäkring (såväl intern som extern) och ackreditering samt ökad transparens inom högre utbildning i stort.

- Governments, quality assurance agencies and HEIs worldwide must become more aware of the threat that corruption poses to the credibility, effectiveness and quality of higher education at a time when its importance as a driver of global development has never been higher. External quality assurance agencies should do more to review the risks of corruption in their work and HEIs must ensure that their IQA frameworks are also fit for the purpose of combatting corruption. Training and supporting staff in identifying and exposing corrupt practices should be stepped up.

Läs även Tony Bates bloggpost om rapporten, Corruption in higher education: a wake-up call.

Inga kommentarer: