fredag 12 augusti 2016

Ny studie visar samband mellan spel och bra skolresultat


En ny australiensisk studie visar ett samband mellan elevers dataspel och bra studieresultat enligt en artikel i Dagens Nyheter, Ny studie kopplar onlinespelande till goda studieresultat. Studien, Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year-Old Australian Students, undersöker om det finns samband mellan elevers fritidsaktiviteter på nätet och deras skolresultat. Cirka 12 000 15-åringar ingick i studien och resultaten visar att de som spelade dataspel fick högre betyg medan de som använde nätet för socialt umgänge (via Facebook osv) fick sämre resultat.

- Overall, using tests results for 15-year-old children in Australia, the analysis reveals that children who regularly use online social networks, such as Facebook, tend to obtain lower scores in math, reading, and science than students who never or hardly ever use these sites. Conversely, the analysis shows that those students who play online video games obtain higher scores on PISA tests, all other things being equal. It is argued that social networks have a high opportunity cost of study. Although this may also be true of video games, gameplay appears to equip students to apply and sharpen knowledge learned in school by requiring them to solve a series of puzzles before moving to the next game level. 

Även om ett direkt samband mellan spel och studieresultat inte kan fastställas visar studien att vi borde undersöka närmare de positiva effekter av spel och inte bara avfärda området som tidsfördriv. 

Referens
POSSO, Alberto. Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year Old Australian Students. International Journal of Communication, [S.l.], v. 10, p. 26, jul. 2016. ISSN 1932-8036. Available at: <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5586/1742>. Date accessed: 09 Aug. 2016.

Inga kommentarer: