fredag 19 augusti 2016

Film i undervisning - stor okunskap om upphovsrätt


Varannan skollärare saknar tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller vid visning av nätbaserade filmer i undervisningen enligt en artikel i Skolvärlden, Lärare bryter mot lagen med rörlig bild. En ny undersökning har frågat 500 högstadie- och gymnasielärare om sin inställning till upphovsrätt och film.  Resultaten visar att 76% av de tillfrågade lärarna visar YouTube filmer i sin undervisning även om många inte riktigt vet vilka upphovsrättsliga regler som gäller.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte överraskad över siffrorna men efterlyser mer utbildning kring upphovsrättsfrågor:

– Jag är egentligen inte förvånad över att det är en så hög siffra. Det finns en osäkerhet kring de här frågorna och införandet av den nya tekniken har gått fort för många lärare. De får utrustning utan att de hunnit sätta sig in i regelverket ordentligt.

Området upplevs som förvirrande och många lärare anser att de inte har tid att sätta sig in i regelverket. Liknande problem finns förmodligen när det gäller användning av bilder. Antagligen är situationen inte så annorlunda inom vuxenutbildning och högskola. Kommer vi att se en nationell satsning?

Inga kommentarer: