måndag 15 augusti 2016

Hur mycket tid kräver din kurs?


När vi planerar en kurs är det verkligen svårt att gissa hur många timmar studenterna behöver för att klara sig genom kursen. Hur många timmar kräver kurslitteraturen, inlämningsuppgifter, projektarbete och examination? Amerikanska Rice University Center for Teaching Excellence har tagit fram ett verktyg som hjälper dig att räkna fram hur många timmar som krävs för att klara din kurs, Course Workload Estimator.

De har räknat ut parametrar för olika läs- och skrivuppgifter samt tentamensförberedelser och andra uppgifter och du kan ställa in det som gäller för din kurs. Du kan även manuellt lägga in egna parametrar vid behov. Det finns även en längre text som förklarar hur de har räknat fram sina parametrar samt en bra litteraturlista med forskningsartiklar inom området.

Tack till Mats Brenner (Höskolan i Gävle) för tipset!

Inga kommentarer: