torsdag 28 juli 2016

Guide till nätbaserat lärande


En av världens främsta experter inom nätbaserad utbildning, Tony Bates, skriver just nu en serie bloggposter som tillsammans fungerar som en utmärkt introduktion till området. Artiklarna fungerar såväl som en introduktion för lärare och utbildningsledare som saknar erfarenhet inom området som för dem som har jobbat länge med nätkurser men vill uppdatera sig. Just nu har han skrivit fem av tolv artiklar som kommer med cirka en veckas mellanrum.

Följande artiklar finns redan:
  1. What is online learning? Begreppsorientering och introduktion.
  2. Isn’t online learning worse than face-to-face teaching? Det finns inget bevis att den ena är bättre än det andra. Egentligen är frågan oftast felställd. Det handlar om hur vi kan ge den bästa utbildningen och där krävs olika blandningar för olika målgrupper.
  3. Aren’t MOOCs online learning? MOOCs är egentligen en variant av nätbaserad utbildning men det är ett stort misstag att blanda ihop dem med mer pedagogiskt avancerade nätkurser som ges för högskolepoäng av tusentals universitet i världen sedan 20 år.
  4. What kinds of online learning are there? Bates tar upp fem olika former av nätkurser och ger både fördelar och nackdelar.
  5. When should I use online learning? Digitalisering påverkar i princip alla ämnen idag så det är nästan omöjligt att undvika nätbaserade element i alla kurser. Dessutom behöver studenterna vidareutveckla sina digitala kompetenser, inte minst källkritiken.
Följ gärna kommande inlägg via Tony Bates blogg.

Inga kommentarer: