torsdag 7 juli 2016

Studentutvärderingar till vilken nytta?


Vi ber våra studenter fylla i utvärderingsenkäter nästan varje vecka. De ska utvärdera sina kurser, lärare, lärmiljö, biblioteket och kanske även lunchrestaurang. Många lider säkert av utvärderingströtthet och man kan ifrågasätta nyttan med alla resultat.

En debattartikel i den brittiska tidningen The Guardian, Student surveys are a waste of everyone's time, ifrågasätter i synnerhet de korta enkäterna som kommer med jämna mellanrum mest för att samla statistik. Författaren menar att studenter ger oftast spontana och kortsiktiga synpunkter - till exempel att ge en bra utvärdering till en snäll och trevlig lärare men ett sämre omdöme till en sträng och krävande lärare som i det längre perspektivet främjar studentens utveckling. I stället vill författaren satsa på djupare undersökningar med fokus på helheten.

- We should take our students’ opinions into account, of course – doing so helps us to grow as academics. But we should do it far more effectively. We should give our students time to answer our questions properly and respond in the long-term.
Let’s give them room to look at the whole picture. Less surveys and more space mean better data.


Vad tycker du?

Inga kommentarer: