torsdag 17 augusti 2017

Alla norska böcker före 2000 snart på nätet

Bild: Nasjonalbiblioteket
Nationalbiblioteket i Norge har snart genomfört sitt ambitiösa projekt att digitalisera alla böcker som har getts ut i landet fram till år 2000, enligt en artikel och radioreportage av Sveriges Radio Kulturnytt, Norge digitaliserar historisk bokutgivning. Böckerna är fritt tillgängliga men kan inte laddas ned, du får bara läsa på nätet. Det betyder att tusentals böcker blir nu tillgängliga som annars inte går att köpa bortsett från på antikvariat. Du kan också söka i databasen.

Projektet har lyckats mest på grund av att de har endast haft en part att förhandla med när det gäller upphovsrättsliga frågor. Enligt Roger Jøsevold Nationalbiblioteket:

- Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Nästa uppgift i projektet är att börja digitalisera alla norska tidskrifter. Lyssna här på radioreportaget.

Inga kommentarer: