torsdag 24 augusti 2017

Translanguaging - flerspråkighet som resurs

I alla klassrum finns det elever som kan andra språk än svenska. Kan vi använda deras språkkunskaper som en resurs för lärande och lyfta fram flerspråkighet som något berikande? Förr fick man inte prata andra språk i skolan men dagens forskning visar att flerspråkighet bör i stället uppmuntras. Translanguaging är ett ganska nytt begrepp inom pedagogik som går ut på att använda alla språk i klassrummet och visa att alla språk är lika viktiga för elevernas lärande.

Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya, nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet, om hur translanguaging fungerar och ger exempel från ett aktuellt projekt på en skola i Växjö.

Inga kommentarer: