måndag 28 augusti 2017

Textning av filmer med Amara

Verktyget Amara gör det enkelt att lägga till textning av filmer på nätet. Du kan också texta filmer på flera språk tillsammans med kollegor eller i samarbete med Amaras nätverk av översättare. Du kan gå med i detta nätverk och texta befintliga utbildningsfilmer i många globala samlingar till valritt språk, t ex lägga in svensk textning på TED-föreläsningar osv.

- Amara is home to an award winning subtitle editor that makes it easy to caption and translate video. Amara also hosts volunteer localization & accessibility communities, and offers professional tools and services for subtitles.

Amara är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att göra utbildningsfilmer mer tillgängliga.

Inga kommentarer: