lördag 26 augusti 2017

Automatisk översättning för webbmöten

De flesta internationella möten och webbinarier hålls på engelska men det betyder oftast att deltagare från engelskspråkiga länder hörs mer än andra. Tänk om man kunde erbjuda simultantolkning i alla möten så att alla kan prata fritt på sitt eget språk. Drömmen om automatisk tolkning kommer allt närmare och även om det fortfarande finns brister så förbättras tekniken hela tiden.

Translate your world (Tywi) erbjuder ett e-mötessytem med ett verktyg för nästan simultantolkning mellan 78 olika språk. Tekniken använder en kombination av flera befintliga översättningstjänster som Google Translate, Microsoft, Yandex m fl och därmed lovar bättre översättning. Det betyder att du kan hålla ett webbinarium och erbjuda tolkning till flera språk, antingen som textning eller talsyntes. Verktyget kan även användas  tillsammans med befintliga e-mötessystem som Skype, Adobe Connect, Webex m fl.

Principen är att Tywi först översätter vad du säger till text, sedan översätts texten till ett annat språk och till slut läses texten upp på det andra språket med talsyntes. För att det ska fungera bra behöver alla tala tydligt och undvika slanguttryck, ordvitsar osv. Du kan träna systemet att förstå din röst bättre genom att träna systemet i förväg och man kan även lägga in facktermer som systemet behöver kunna.

Inga kommentarer: