måndag 21 augusti 2017

För mycket engelska i norsk högre utbildning menar Språkrådet

Norska Språkrådet är kritisk till en överdriven användning av engelska inom högre utbildning och menar att det kan påverka utbildningskvaliteten eftersom många studenter inte är tillräckligt bra i engelska. Enligt en artikel av norska NRK, Kritiserer universitet for overdriven engelskbruk, finns det allt fler kurser där kursmaterialet ärhelt  på engelska och de vill se en bättre balans mellan engelska och norska eftersom de flesta studenterna ska sedan komma ut i den norska arbetsmarknaden.

Enligt Ole Våge, seniorrådgivare på norska Språkrådet:

- Vi er særleg bekymra for nye studentar som møter nesten heile pensumet på engelsk. Vi er usikre på læringsutbyttet, det er ikkje sikkert alle er gode nok i engelsk.

Varken studentorganisationer eller universiteten är särskilt bekymrade över utvecklingen och menar att balansen idag är bra. 

Inga kommentarer: