tisdag 29 augusti 2017

ViLär - konferens om arbetsintegrerat lärande

Konferensen ViLär, om arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande, äger rum 7-8 december vid Högskolan Väst i Trollhättan. Konferensen samlar utbildare, forskare och beslutsfattare från högre utbildning, näringsliv och offentlig verksamhet för erfarenhetsutbyte kring lyckade samverkansprojekt och innovativa utbildningar.

- Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensens huvudtalarna är Kristina Edström, Spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen, och Julianne Cheek, Using workplaces as places of learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?

Bidrag till konferensen måste skickas in senast 13 oktober, se Call for papers.

Inga kommentarer: