onsdag 4 oktober 2017

Konferens om fusk


Universitets- och Högskolerådet (UHR) arrangerar en konferens, En högskola fri från studentfusk, 10 november vid Stockholms universitet. Ämnet har fått omfattande mediebevakning under de senaste åren med rapporter om organiserad fusk i högskoleprovet och många fall av plagiering i uppsatser. Konferensen kommer att diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning med hjälp av expertföreläsare, seminarier och paneldebatt.

Konferensen vänder sig till tjänsteman som arbetar med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning. Konferensavgiften är 600 kr per person och detta inkluderar frukost, lunch och fika.

Inga kommentarer: