måndag 23 oktober 2017

Loomio - diskutera och besluta utan möten

Loomio är ett bra verktyg som gör det möjligt för dig att skapa asynkrona diskussioner och fatta beslut utan att kalla till ett möte. Du kan skapa en grupp genom att bjuda in medlemmarna och du väljer om gruppen ska vara sluten eller öppen. Ni kan samla in idéer och förslag i början och sedan föreslå en lösning och be medlemmarna att rösta på förslaget. När de röstar kan alla motivera sina svar och gruppen kan sedan förhandla fram ett beslut. Det finns även en funktion för att enkelt bestämma mötestid.

Några fördelar med Loomio:
  • Loomio kan ersätta ett tidskrävande möte
  • Se till att hela gruppen kommer till tals, skapa mer delaktighet
  • Bidra till efektivare möten genom att diskutera fram mötets mål och syfte i förväg
  • Dokumentera diskussionen och alla argument (det som oftast inte kommer med i ordinarie mötesanteckningar
  • Slippa massor av e-post
Här ser du en introduktionsfilm till Loomio. Du kan även titta på en instruktionsfilm om hur du kommer igång med verktyget.

Inga kommentarer: