tisdag 3 oktober 2017

Virtuell mobilitet med COIL

Även om många studenter åker på internationella utbytesresor och studiebesök, är det långt ifrån alla som får en sådan möjlighet. Men alla kan delta i internationella kurser och utbyte via digitala medier på nätet och en metod för detta heter COIL (Collaborative Online International Learning) enligt en artikel av Jon RubinInternationalizing Online Education through COIL. Det finns ett internationellt nätverk av lärosäten som samarbetar kring COIL-kurser. Principen är oftast att två universitet kommer överens om en gemensam nätkurs där studenter från de deltagande lärosätena samarbetar och får internationell erfarenhet utan att behöva åka utomlands. En viktig del av alla COIL-kurser är att lära sig samarbeta i internationella och multi-kulturella grupper; en viktig färdighet för dagens arbetsmarknad inte minst.

- COIL is not a technology, or a technology platform, but is a new approach to teaching and learning which provides faculty and students the ability to communicate directly and immediately with their peers far away. The COIL approach is to link a class in one country with another in a different cultural space, usually at a university abroad. The classes may be totally online or in a blended format with face-to-face sessions taking place at either or both schools while collaborative work between the groups takes place online.

Läs mer om COIL (State University of New York)
Titta på denna film med studenterfarenheter från en COIL-kurs.

Inga kommentarer: