söndag 1 oktober 2017

Recap - skapa klassdiskussioner med video

Med Recap kan du som lärare skapa en sluten diskussionsplats där elever/studenter kan svara på dina frågor eller visa hur mycket de har förstått av en lektion. Dessutom kan alla välja om de ska svara med text eller med en kort videoinspelning på sin mobil eller platta. Det kan användas i slutet av en lektion för återkoppling eller som läxor som läraren kan introducera med en egen video och länkar till bakgrundsläsning. Ett utmärkt sätt att se till att alla i klassen kommer till tals och ett bra verktyg för formativ bedömning.

Recap finns som app för både Android och Apple och kan integreras med flera lärplattformar t ex Blackboard, Canvas, Google Classroom och Edmodo.

Inga kommentarer: