fredag 6 oktober 2017

Sveriges hetaste bolag inom utbildningsteknologi

Den svenska edtechmarknaden (edtech = utbildningsteknologi) börjar mogna och det finns flera spännande företag som gör intryck internationellt, enligt en artikel i nättidningen DiGITAL, 10 av Sveriges hetaste edtechbolag just nu. Tidningen lyfter fram tio företag som går starkt framåt just nu, till exempel:
  • Lexplore: verktyg som kan upptäcka dyslexi genom att analysera ögonrörelser.
  • Soundtrap: en molnbaserad musikstudio där flera kan skapa musik i realtid via nätet
  • Coursio: en plattform där du kan skapa och genomföra nätkurser, även som privatperson.
  • Digiexam: skriva prov och tentamen digitalt med automatisk rättning
  • Schoolido: lärplattform för skolor med fokus på individualiserat lärande.
Se flera edtech företag i artikeln eller läs mer om utvecklingen i rapporten The Swedish edtech report 2017.

Här ser du en introduktion till Soundtrap - skapa musik tillsammans.

Inga kommentarer: