fredag 20 oktober 2017

Svenskarna och internet 2017

CC BY Some rights reserved by IIS
Den årliga rapporten, Svenskarna och Internet, innehåller statistik och analyser av våra internetvanor under det senaste året. Årets rapport visar att 94% av befolkningen använder internet på något sätt och 85% kommer åt internet via mobilen. Undersökningen har gjorts varje år sedan 2000 och ger nu ett mycket bra statistiskt underlag för vidare forskning.

Några intressanta fakta från årets rapport:

  • Barns användning av internet fortsätter att växa. Redan vid två års ålder har hela 79% tillgång till nätet.
  • Cirka 80% av befolkningen använder sociala medier och Facebook är fortfarande i topp med 79%
  • Över hälften av alla över 76 år använder internet idag.
  • Cirka hälften av alla internetanvändare betalar för musik och film. De som är under 25 är mer villiga att betala än de äldre.
  • De yngre är mer källkritiska än de äldre och över 70% av de yngre säger att de har fått någon form av undervisning i källkritik.
  • Att söka bostad på nätet har blivit normen - två tredjedelar av svenska internetanvändare gör det
  • 98% av alla 11-åringar har egen mobil
  • 64% använder intenet för att jobba hemma

Källa: Pressmeddelande från Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet 2017.

Inga kommentarer: