tisdag 11 september 2018

Brittiska studenter inte tillräckligt förberedda för den digitala arbetsmarknaden - ny studie

En ny stor undersökning av brittiska JISC visar att 70% av universitetesstudenter tycker att digitala kompetenser är nödvändiga för framtidens arbetsmarknad men endast 41% anser att sina utbildningar förbereder dem tillräckligt bra. Resultaten från undersökningen, som omfattade 37 000 studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor, har publicerats i en ny rapport från JISCDigital experience insights survey 2018: findings from students in UK further and higher education.

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade svarade att de inte fick tillräcklig förhandsinformation om vilka digitala kompetenser som krävdes på sin utbildning. Många utrycker frustration över lärare som inte kan hantera digitala verktyg tillräckligt bra och många uttryckte oro över hur deras data behandlas och risker för säkerhetsbrister. Samtidigt var de flesta väldigt nöjda med sina utbildningar, undervisningskvaliteten och den ökade flexibiliteten som de får via lärosätets digitala plattformar.

Ladda ner rapporten som pdf.

Inga kommentarer: