onsdag 19 september 2018

Högskolan Väst testar klassrumssimulator

Foto: Högskolan Väst (med tillstånd)
Högskolan Väst testar en simulator som ger lärarstudenter möjlighet att träna klassrumsundervisning med avatarer i stället för riktiga elever. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan VästmyNewsdesk, "40 minuter i simulatorn förbättrar läraren i klassrummet", handlar det om ett samarbete med amerikanska University of Central Florida som har utvecklat simulatorn. Läraren står framför en stor skärm och ser en grupp elever i form av avatarer. De reagerar olika på olika undervisningssituationer och kan programmeras att vara mer eller mindre samarbetsvilliga. Det betyder att studenten kan träna samma situation flera gånger och utveckla strategier för hur de bemöter eleverna, något som inte går i ett riktigt klassrum.

Enligt pressmeddelandet:

Det är dags att testa. Deltagarna på föreläsningen får kliva fram, ställa sig framför den stora skärmen och börja prata med de fem eleverna som alla har olika personligheter. Man hälsar på varandra. Samtalet kan börja. Frågor som ställs besvaras, i båda riktningarna, och man för ett naturligt samtal. Guiden Taylor Bousfield berättar att eleverna idag var ombedda att vara väldigt skötsamma men annars är tanken att man som blivande lärare ska ställas inför olika situationer med olika typer av elever.

-Den stora fördelen är att om du övar mot en människa kommer hen alltid att väga in en massa hänsyn som i sin tur påverkar agerandet. Genom att använda sig av avatarer kan vi upprepa samma övning på exakt samma sätt gång på gång, säger Taylor Bousfield.

Hon fortsätter:

- Likaså ser vi att efter fyra tillfällen i simulatorn på tillsammans 40 minuter så agerar den blivande läraren annorlunda i klassrummet med det som hen övat på. Det är alltså ett mycket effektivt sätt att träna på att ändra sitt beteende.

Inga kommentarer: