torsdag 20 september 2018

Studiehandledning online - projekt i sydost

Foto: Wezupport
Studiehandledning Online på modersmål är ett intressant projekt som har bedrivits i sydostregionen under de senaste två åren via Blekinge Integrations och utbildningscenter i Ronneby i samarbete med företaget Wezupport. Projektet har erbjudit studiehandledning på flera språk via nätet till elever i regionen. Syftet har varit att öka tillgängligheten till studiehandledning för att bättre kunna möta elevernas behov.. Nu har slutrapporten och utvärderingen kommit med erfarenheter och praktiska exempel från projektarbetet.

Projektet BIU Online fokuserar på att öka tillgängligheten till studiehandledning på modersmål, vilket är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen respektive gymnasieförordningen. Målet har varit att bygga upp en regional tjänsteinfrastruktur för studiehandledning online och att testa modellen i skarpt läge. BIU Online bygger på samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner i sydöstra Sverige för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt att stödja nyanlända och utlandsfödda elever för att öka måluppfyllelsen i skolan.

Rektorerna på de berörda skolorna har varit väldigt nöjda med projektet och menar att det har bidragit till att höja elevernas motivation. Utan projektet hade flera elever inte fått hjälp och man ser att nätbaserad studiehandledning är ett bra komplement till den befintliga verkesamheten. Nu har Studiehandledning online implementerats i linjeverksamheten och flera kommuner har anslutit sig.  

Inga kommentarer: