torsdag 6 september 2018

Virtuell tavla för ökad interaktivitet

Whiteboard.fi är ett nytt interaktivt verktyg som ger läraren möjlighet att ställa frågor och få in svar från alla i klassen utan att de ser varandras svar. Läraren skapar en ny sida och ger länken till alla i klassen. De loggar in med namn och läraren kan sedan ställa en fråga. Varje student svarar och läraren ser alla svar i realtid på sin tavla. När alla svar har kommit in kan man enkelt gå till en ny fråga eller arbetar med studenter som verkar ha problem med frågan. Ett bra verktyg för formativ bedömning alltså. När man lämnar rummet rensas ytan automatiskt.

Whiteboard.fi is an instant formative assessment tool for your classroom, providing you with live feedback and immediate overview over your students.

Ask a question, and let the whole class answer by using Whiteboard.fi. This way you will activate the whole class, and everybody gets the opportunity to answer - not just the ones raising their hands. You also see all incorrect answers - providing you with valuable information of different misunderstandings.


Whiteboard.fi fungerar lika bra på datorer, mobiler eller plattor.

Inga kommentarer: