lördag 15 september 2018

Spaningen - ny blogg och podcast om IKT och lärande


En ny blogg, Spaningen, lanserades denna vecka med syfte att bevaka digitalisering inom skola och vuxenutbildning. Bloggen kommer att publicera nyheter om trender, nya initiativ och projekt, forskning och reflektioner inom området. Varje vecka sammanfattas nyheterna i en podcast och ett nyhetsbrev. Spaningen ges ut av organisationen RISE och skrivs av Stefan Pålsson (tidigare skribent för Skolverkets Omvärldsblogg) och Carl Heath.

Allt innehåll i Spaningen utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och ambitionen är att bli Sveriges ledande kunskapskälla för alla som är professionellt intresserade av digitalisering och lärande. Det är helt enkelt nödvändigt att få en bättre inblick i och förståelse för samhällsutvecklingen och dess konsekvenser. Annars blir det både svårt att fatta beslut och att verka inom ramen för de nya förutsättningar som växer fram. Spaningen ger en bättre och mer stabil grund att stå på.

Inga kommentarer: