tisdag 18 september 2018

Fjärrundervisning i skolor på frammarsch

Distansutbildning eller fjärrundervisning används rätt sällan i svenska skolor men nu börjar formen ta fart, i synnerhet när det gäller modersmålsundervisning där det finns en stor brist på lärare. En artikel och videointervju på nyhetssajten Voister, Fjärrundervisning för alla, ger ett bra exempel från Skellefteå där de har börjat erbjuda fjärrundervisning i studiehandledning på modersmål och minoritetsspråk. Satsningen kräver förstås samordning och kompetensutveckling för lärarna. Många är ovana med tekniken och det har lett till vissa svårigheter i uppstartsfasen men nu kommer verksamheten igång och de ser bara stora möjligheter.

Enligt Anders Bergström, förvaltningschef för skola på Skellefteå kommun:

- Framförallt handlar det om studiehandledning på modersmål och minoritetsspråk. Nu öppnas det upp för alla språk. Efter det kommer det behöva bli möjligt i alla ämnen, eftersom det finns en kompetensbrist på området.

Titta på en videointervju med Anders Bergström och Elisabeth Lindström, fjärrundervisningssamordnare, Skellefteå kommun.

Inga kommentarer: