fredag 14 februari 2020

Låg digital allmänbildning i Sverige - ny undersökning

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash
Den allmänna kunskapsnivån om internet ligger förvånansvärt låg trots att cirka 70% anser sig själva som ganska eller mycket digitala. Det visar en ny rapport som har gjorts av Novus på uppdrag av Svensk biblioteksförening, Kungliga Biblioteket och Digitalt förstBibliotek, internet och demokrati - En undersökning om svenskars digitala kunskaper.

Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till och kunskap om sekretessfrågor online, sociala medier, integritet på internet. Därtill tittar vi på allmänhetens syn på medievanor på nätet kopplat till betalningsvilja samt vad man tycker är det bästa och sämsta med internet.

Bland annat var det ganska få som visst vilka aktörer som liger bakom vanliga internettjänster och plattformar som Blocket, Swish, Spotify, Hitta m fl. Medvetenhet om internetsäkerhet är också ganska låg och överlag följer internetkunskapna både kön och utbildningsnivå. Särskilt intressant är att ungdomar är mer bekymrade om integritetshot än äldre.

Rapporten diskuteras i en artikel i BiblioteksbladetDigital allmänbildning låg bland svenskar, där man också funderar över hur bibliotekets roll har förändrats. Enligt Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening:

- Den stora insikten är att vi har ganska dålig koll. Vi tror att vi vet ganska mycket, men det gör vi inte.

Läs också en bra bloggpost om rapporten av Britt Stakston, Bildning behövs väl inte när internet finns?

Inga kommentarer: