lördag 22 februari 2020

Lärarens inställning till teknik behöver revideras


Robotar kommer inte att ersätta läraren men kan ta över många rutinuppgifter och avlasta läraren för mer kvalificerade uppgifter som att leda och guida eleverna. Så menar Åke Grönlund, professor i informatik, Örebro universitet, i en artikel i nättidningen Framtidens lärande, Lärarna och robotarna – om lärarprofessionens framtid. Robotar och artificiell intelligens hotar bara dem som ser lärarens uppgift att förmedla faktakunskaper. En mycket viktigare fråga är att lärarna får en tydligare ledarroll; att leda eleverna men också att leda teknikanvändningen. Idag används tekniken på ett ogenomtänkt sätt och inte för att stödja lärande.
Ledarskap i klassrummet betyder idag inte bara att leda eleverna, det handlar också om att leda tekniken. Det vill säga att låta den göra det jobb den kan utföra, och själva ägna sig åt att lösa de problem som bara människor kan lösa. Som att motivera eleverna, se till att de jobbar med rätt saker, återkoppla på deras arbete och leda dem förbi de hinder som dyker upp.
Ytterligare en farlig utveckling är myten om digitala infödingar; att dagens ungdomar redan kan det digitala och inte behöver stöd. Ett exempel som tas upp är att återinföra maskinskrivning som ämne eftersom många elever skriver långsamt på sina datorer, oftast med bara pekfingret. Men det viktigaste är att se över lärarens förhållande till IKT:
Dagens stora test är lärarnas förhållande till tekniken. Hittills har den i mycket präglats av slavens inställning – misstänksamhet och konkurrens. Om professionen ska resa sig ur denna underdåniga inställning måste den ta på sig ledartröjan. Det är vi lärare som leder eleverna och tekniken i arbetet mot att skapa bättre villkor för elevernas lärande.

Inga kommentarer: