torsdag 6 februari 2020

Open Networked Learning, våren 2020


Vårens omgång av Open Networked Learning, den öppna nätkursen för lärare som vill lära sig mer om nätbaserad undervisning och lärande, startar 24 februari. Kursen vänder sig till lärare, kursutvecklare och IKT-pedagoger främst inom högre utbildning. Du får möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen (publik) nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt). Kursen går på engelska och bygger på problembaserat lärande i internationella studiegrupper med regelbundna videomöten.

Under kursen kommer du att arbeta med följande:
  • Hur skapar vi kollaborativa och flexibla lärmiljöer på nätet?
  • Prova på problembaserat lärande via öppna plattformar
  • Utöka ditt professionella nätverk
  • Prova olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang
  • Ta del av den senaste forskningen och nya trender inom nätbaserat lärande
  • Arbeta i internationella studiegrupper
Se kursöversikten.

Vårens kurs omfattar följande lärosäten: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Stockholmsuniversitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet (Sverige), Aalto University, Arcada University of Applied Sciences (Finland), University of Oldenburg (Tyskland), Educor, IIE Varsity College (Sydafrika) och National University of Singapore. Tillhör du ett av dessa lärosäten får du anmäla dig internt. 

Om du inte tilhör någon av dessa partnerorganisationer kan du anmäla dig till kursen som open learner (registrering för open learners). Kursen är kostnadsfri.

Inga kommentarer: