tisdag 4 maj 2021

Årets Horizonrapport ute

CC BY-NC-ND Some rights reserved by Educause
Varje år publicerar Educause en omvärldsbevakning kring användningen av IKT inom undervisning och lärande, Educause Horizon Report. Teaching and learning edition. Rapporten samlar bidrag från forskare och experter från hela världen och ses som en bra utgångspunkt för planering och strategiarbete. Fokuset ligger på vilka digitala trender och tekniker som kommer att påverka högre utbildning på både kort- och långsikt. 

This report profiles key trends and emerging technologies and practices shaping the future of teaching and learning and envisions a number of scenarios and implications for that future. It is based on the perspectives and expertise of a global panel of leaders from across the higher education landscape.

Årets rapport präglas så klart av pandemin och den digitala omställningen. Den inleder med en övergripande omvärldsbevakning med sociala, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska trender som påverkar högre utbildning idag. Sedan beskrivs flera strategiska områden inom utbildning som kommer att utvecklas starkt under de kommande åren: artificiell intelligens, blended och hybridundervisning, learning analytics, microcredentialling (nya meriteringsformer), öppna lärresurser och kvalitet i nätbaserad utbildning. Till slut beskrivs fyra tänkbara händelseförlopp inom den närmaste framtiden: utveckling, inskränkning, kollaps, omvandling.

Ladda ner rapporten som pdf-fil 

Inga kommentarer: