tisdag 11 maj 2021

Digital reflektionsbok för medarbetare på distans

Photo by Trent Erwin on Unsplash

Ett ledarskapsproblem när alla arbetar hemifrån är att veta hur medarbetarna mår och kunna hålla en bra dialog med var och en på ett bra sätt. En artikel i Lärarförbundets nättidningen Läraren, Distans som gav reflektion, beskriver en intressant metod som har använts av Maria Sergi, rektor i Ale kommun. Hon har infört en reflektionsbok (en sorts blogg) på nätet där alla medarbetare regelbundet får skriva reflektioner kring sitt arbete och svara på specifika frågor från chefen. Det skapar en löpande dialog mellan chef och medarbetare. Maria ser flera fördelar med dessa digitala dagböcker:

Det här blev mitt sätt att se och bekräfta mina 30 medarbetare. Var och en har en egen reflektionsbok och i den har vi en unik dialog. Ibland kommer styrda frågor från mig, men ofta skriver vi om dilemman och utmaningar i vardagen. Vi skriver regelbundet i den och medarbetarens behov styr mestadels frekvensen.

Flera medarbetare som oftast var tysta i de fysiska mötena skriver nu detaljerade reflektioner och många kreativa idéer. Genom reklektionsböckerna har Maria haft djupare och mer regelbundna kontakter med sina medarbetare än tidigare. 

Inga kommentarer: