tisdag 18 maj 2021

Hållbar högre utbildning - webbinarieserie

Photo by Aaron Burden on Unsplash

EUA
(European University Association) arrangerar tre webbinarier kring hållbarhet och miljö inom högre utbildning. Under våren har EUA genomfört en undersökning om lärosätenas hållbarhetsstrategier och inställningar till en grön utveckling. Preliminära resultat från denna undersökning kommer att presenteras under webbinarieserien.

31 maj, 14:00. Environmental sustainability and the future of mobility and internationalisation.

Mer information och anmälan via ovanstående länkar.

Inga kommentarer: