torsdag 26 mars 2009

Framtidens bibliotek - seminarium via Second Life

Brittiske JISC i samarbete med anrika Bodleian Library vid Oxford Universitet anordnar ett online seminarium 2 april "Libraries of the Future". Seminariet blir en diskussion om hur universitetsbibliotek ska möta morgondagens krav speciellt när det gäller nätbaserade informationstjänster. Seminariet kommer att sändas i den virtuella världen Second Life samt via mikrobloggtjänsten Twitter. Seminariet är dessutom gratis men kräver anmälan.

Inga kommentarer: