torsdag 12 mars 2009

MATH.SE - förberedande nätkurser i matte

Många studenter behöver komplettera sina kunskaper i matematik innan de börjar sina högskolestudier. MATH.SE är ett stort universitetsportal som leds av KTH och Stockholms Universitet och som erbjuder nätbaserade kurser i matte, fysik och programmering för tusentals studenter varje år. Cirka 5 000 studenter blev registrerade 2008 på dessa kurser. Flera andra lärosäten deltar också i portalen, till exempel Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Högskolan i Gävle och Linköpings Universitet. Kurserna finns nu även på engelska och tyska och kommer i år att erbjudas via partneruniversitet i Storbritannien och Tyskland.

Studenter kan starta en kurs när de vill och läser i egen takt. Eftersom det finns så många studenter har projektet en grupp mer erfarna studentmentorer som står för handledning och online stöd. Studenterna arbetar i virtuella grupper och hjälper varandra. Examination sker helt på nätet integrerat med studentens lärprocess; självrättande prov och inlämningsuppgift genom en wiki.

Erfarenheter hittills visar att studenter som har läst en sådan förberedande kurs klarar sig betydligt bättre i sitt första år på universitetet än dem som inte har förberett sig.

Inga kommentarer: