torsdag 12 mars 2009

Handbok om nya webbtekniker inom utbildning

University of Manitoba, Learning Technologies Centre, i Kanada har skrivit en utmärkt handbok för lärare om hur man bäst tillämpar nya webbverktyg inom högre utbildning (Handbook of Emerging Technologies for Learning). Handboken är en wiki och det betyder att den kommer att uppdateras regelbundet och flera kan medverka i skrivprocessen men det går också att ladda ner den som pdf-dokument.
Handboken tar upp frågor som digital kompetens för både lärare och studenter, kollaborativt lärande, sociala nätverk, öppna lärresurser (OER), virtuella världar och lärarens förändrade roll.

Inga kommentarer: