fredag 20 mars 2009

Konferens om lärmiljöer

Rum för Lärande heter en konferens som äger rum i Umeå 11-12 juni och som handlar om rummets betydelse för lärande inom högre utbildning. Trots att många lärosäten har satsat hårt på nya byggnader och spännande design ser vi få exempel på radikala förändringar i hur undervisningen bedrivs. Hur ser framtidens lärmiljöer ut och hur ska vi skapa de bästa förutsättningar för våra studenter? Konferensen tar även in ett internationellt perspektiv med två gästföreläsare från USA.

Inga kommentarer: